Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Profesjonalne szkolenia kierowców

Kursy z dotacją. Co i jak?

Projekt Usługi Rozwojowe dla Twojego biznesu jest realizowany przez WARP Sp. z o.o. w Poznaniu wraz  z Partnerem Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Środki na dotacje pochodzą ze środków UE. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz dokumentacja projektowa znajdują się na stronie Operatora.

 

ZASADY I WARUNKI PROJEKTU „W SKRÓCIE”

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje wraz z opisem procedury składania wniosku o kurs z dotacją. Kursy z dofinansowaniem realizujemy już od kilku lat, oprócz realizacji kursu pomagamy naszym klientom w załatwieniu niezbędnych formalności. HigH Szkoła Jazdy posiada Akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i jesteśmy wpisani do bazy BUR oferując tam kursy, na które można uzyskać dofinansowanie.

 

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O KURS Z DOTACJĄ?

Projekt jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników tych przedsiębiorstw.

 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOTACJI DO KURSU PRAWA JAZDY?

W przypadku składania wniosku przez mikroprzedsiębiorcę, który nie zatrudnia pracowników – dotacja wyniesie 70% wartości kursu.

W przypadku składania wniosku na dotację dla pracownika (umowa o pracę, umowa zlecenie) – dotacja wyniesie 65% wartości kursu.

Maksymalna kwota dotacji na pracownika / uczestnika to 4.000 zł. Maksymalna kwota dotacji na całe przedsiębiorstwo to 40.000 zł.

 

CZY WAŻNA JEST LOKALIZACJA FIRMY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK?

Tak, do projektu mogą składać wniosek przedsiębiorcy, których działalność zarejestrowana jest na terenie jednego z powiatów: Miasto Poznań, powiat poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski. Jeżeli przedsiębiorca ma siedzibę poza w/w powiatami, ale na terenie jednego z powiatów ma oddział lub inną jednostkę organizacyjną to dla pracowników tej jednostki może również złożyć wniosek. Ważne jest, aby firma lub jednostka organizacyjna firmy działała co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

 

JAK PRZEBIEGA REALIZACJA KURSU Z DOTACJĄ

  1. Przedsiębiorca wypełnia w GENERATORZE WNIOSKU OPERATORA dane firmy oraz dane usługi, w której chce wziąć udział lub na którą kieruje pracownika. Szczegóły dotyczące usług prezentujemy na kolejnej stronie, w zależności od kategorii kursu. Prosimy doczytać tę część do końca i wybrać odpowiednią kategorię kursu!
  2. Przedsiębiorca / uczestnik wypełniają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY HIGH z informacją, że złożyli wniosek do WARP i że wniosek został przyjęty. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY HIGH prosimy wypełniać dopiero po uzyskaniu z WARP wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie formularza z generatora wniosku WARP. Na podstawie zgłoszenia z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO HIGH wiemy, że mamy wstępnie rezerwować miejsce na odpowiednim kursie prawa jazdy.
  3. WARP zawiera z przedsiębiorcą umowę i udziela promesy wypłaty dofinansowania po zakończeniu kursu. W trakcie procedowania formalności konieczne będzie założenie konta przedsiębiorcy i pracownika / uczestnika w Bazie Usług Rozwojowych BUR.
  4. Przedsiębiorca i pracownicy / uczestnicy zgłaszają się do HIGH celem zarejestrowania na odpowiednim kursie. Samo zawarcie umowy z WARP nie jest gwarancją udziału w kursie. Prosimy o kontakt z HIGH celem uzgodnienia szczegółów i sprawdzenia dostępnych miejsc – po podpisaniu umowy z WARP.
  5. Po zaakceptowaniu udziału w kursie HIGH wystawia fakturę proformę i przekazuje do przedsiębiorcy. Faktura musi zostać opłacona niezwłocznie przez przedsiębiorcę, z konta firmowego przedsiębiorcy.
  6. Po otrzymaniu wpłaty za kurs HIGH realizuje kurs, zgodnie z terminami opisanymi w karcie usługi w BUR. UWAGA! Przestrzeganie terminów zajęć jest ważne, aby uzyskać dotację. Dla części kursów konieczne jest zrealizowanie zajęć teoretycznych stacjonarnych, terminy są podane w karcie usług dla poszczególnych kategorii.
  7. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat, a przedsiębiorca fakturę końcową za usługę, konieczną do rozliczenia dotacji i otrzymania zwrotu zgodnie z promesą z WARP (promesa jest załącznikiem do umowy).

 

JAKIE DANE TRZEBA PRZYGOTOWAĆ ABY WYPEŁNIĆ GENERATOR WNIOSKU WARP?

Generator wniosków będzie dostępny dopiero po uruchomieniu naboru. Na podstawie dokumentacji projektowej udostępnionej przez WARP możemy przypuszczać jakie dane będą konieczne, aby wypełnić prawidłowo i kompletnie zgłoszenie przedsiębiorcy oraz pracownika / uczestnika.

Prosimy o przygotowanie danych potrzebnych do uzupełnienie pól w dwóch przedstawionych poniżej dokumentach.

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU – DANE PRZEDSIĘBIORCY – przygotuj dane niezbędne do wypełnienia pól z tego dokumentu; przeczytaj treść oświadczeń, w generatorze zaznaczysz wtedy szybko zgodę z oświadczeniami

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU – DANE UCZESTNIKA / PRACOWNIKA – przygotuj dane niezbędne do wypełnienia pól z tego dokumentu; przeczytaj treść oświadczeń, w generatorze zaznaczysz wtedy szybko zgodę z oświadczeniami

Wszystkie niezbędne dane warto zgromadzić wcześniej, przed rozpoczęciem uzupełniania w generatorze. Liczy się kolejność zgłoszeń!

 

Operator WARP podał również instrukcję obsługi GENERATORA WNIOSKÓW – prosimy o pobranie INSTRUKCJI i zapoznanie się z nią przed rozpoczęciem naboru.

 

INFORMACJE O USŁUGACH (KURSACH) PRZYGOTOWANYCH DO PROJEKTU

Wybierz kategorię prawa jazdy, która Cię interesuje. Przekierujemy Cię do strony na której podajemy szczegółowe dane, niezbędne do wypełnienia danych w generatorze wniosku WARP. Po otrzymaniu e-mail potwierdzającego przyjęcie wniosku nie zapomnij wypełnić FORMULARZA HIGH – zarezerwujemy wstępnie dla Ciebie miejsce na kursie.