Strefa Kursanta » English Course » Facebook » ul. Chwaliszewo 76, Poznań bok@high.com.pl 61 670 38 70 | 664 322 953

Dofinansowanie dla firm. Miasto Poznań

dotacje na prawo jazdyPrawo Jazdy z dofinansowaniem do 80% wartości kursu to oferta dostępna w HigH Szkoła Jazdy. Z dofinansowania może skorzystać każdy przedsiębiorca lub pracownik mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Możliwy jest udział pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia lub nawet umowy o dzieło. Oferta jest aktualna do czasu wyczerpania środków z UE, którymi dysponuje lokalny operator. W ramach programu, z którego my korzystamy, kwota dofinansowania nie może przekroczyć 4000 zł na pracownika i 100.000 zł na przedsiębiorcę. Dla większej liczby uczestników z danej firmy obowiązuje warunek, że co najmniej 30% uczestników z danej firmy to osoby w wieku 50+.

 

Zapraszamy na kursy prawa jazdy kategorii A, B, C oraz C+E z dofinansowaniem z UE. Możliwość uzyskania dofinansowania na kursy kwalifikacji zawodowych oraz kursy na instruktora nauki jazdy kat. A i B.

 

HigH Szkoła Jazdy to Ośrodek Szkolenia Kierowców, który:

 • posiada Dodatkowe Poświadczenie Prezydenta Miasta Poznania ponieważ spełnia wysokie standardy prowadzonego szkolenia i infrastruktury szkoleniowej,
 • uzyskał Akredytację Kuratorium Oświaty w Poznaniu dlatego dalej gwarancję jakości szkolenia,
 • został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod nr 2.30/00133/2017,
 • nieustannie prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców od 1 lutego 2006 roku, co daje gwarancję dużego doświadczenia w organizacji kursów prawa jazdy,
 • zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę Instruktorów oraz dysponuje nowoczesnym pojazdami szkoleniowymi.

 

Informacje dla osób, które chcą skorzystać z kursów z dofinansowaniem

 

 1. Z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca lub pracownik mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
 2. Przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę lub jednostkę organizacyjną (oddział, filię) na terenie miasta Poznania !!!
 3. Pracownicy HigH pomagają w przygotowaniu dokumentacji i złożeniu wniosku; rozpoczęcie procedury rozpoczyna się od wypełnienia przez przedsiębiorcę i pracownika (uczestnika szkolenia) formularza online z podstawowymi danymi na podstawie których przygotowujemy wniosek do WARP.
 4. FORMULARZ – DANE PRZEDSIĘBIORCY
 5. FORMULARZ – DANE UCZESTNIKA
 6. Po uzyskaniu danych z formularzy przygotujemy wniosek do WARP. Po jego rozpatrzeniu i uzyskaniu kompletu dokumentów skontaktujemy się z osobami dokonującymi zgłoszenia. Konieczne będzie podpisanie dokumentów przed przedsiębiorcę oraz pracownika (uczestnika).

  WARUNKI FORMALNE

 7. Uzyskanie z WARP promesy wypłaty dofinansowania otwiera drogę do rozpoczęcia szkolenia. Ważne jest, że musimy prowadzić szkolenie we wcześniej zadeklarowanym okresie czasu. Osoba szkolona musi w tym okresie odbyć całe szkolenie. Ustalany przez nas okres szkolenia to przeciętnie ok. 3 – 4 miesięcy.
 8. W chwili rozpoczęcia szkolenia wystawiamy fakturę dla przedsiębiorcy i musi ona zostać opłacona z konta bankowego przedsiębiorcy. Opłacenie usługi przez przedsiębiorcę jest jednym z warunków późniejszej wypłaty dofinansowania. Po zakończeniu szkolenia przez uczestnika pomagamy przygotować dokumenty rozliczeniowe do WARP. Wówczas, jeżeli terminy szkolenia zostały dochowane, WARP rozpatruje wniosek o płatność i wypłaca kwotę dofinansowania na rachunek bankowy przedsiębiorcy.
 9. Przed rozpoczęciem szkolenia każdy kandydat na kierowcę musi odbyć badania lekarskie oraz badania psychologiczne (dla kat. C, CE oraz kursów kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej dla kierowców zawodowych). Prosimy o kontakt z nami, wówczas pomożemy w wyborze właściwego gabinetu lekarskiego. Do ustalonego dnia rozpoczęcia szkolenia do naszej szkoły musi zostać dostarczony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyskuje się go na podstawie badań lekarskich, fotografii  i wniosku składanego w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania / zameldowania.

 

Jakie szkolenia prowadzimy z dofinansowaniem?

 

 1. Kurs prawa jazdy kategorii B
 2. Prawo jazdy kategorii A i A2
 3. Szkolenie prawa jazdy kategorii C i C+E
 4. Kurs kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej – dla osób, które chcą pracować jako kierowca zawodowy
 5. Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii A i B.

 

UWAGA! Dla kursów prawa jazdy z dofinansowaniem nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za pomoc w uzyskaniu dofinansowania. Kurs kosztuje Państwa dokładnie tyle ile wynika z oferty przedstawionej w Bazie Usług Rozwojowych.

 

Kiedy można rozpocząć kurs prawa jazdy z dofinansowaniem?

 

Dla każdej osoby lub grupy osób, które zgłaszają się na kurs tworzymy w BUR usługę spełniającą oczekiwania uczestników i przedsiębiorcy, który kieruje ich na szkolenie. Dopasowujemy również terminy prowadzenia szkolenia do wymogów WARP. Przeciętnie szkolenie rozpoczyna się ok. miesiąc od chwili zgłoszenia do nas i wypełnienia formularza dot. dofinansowania.  W razie pytań prosimy o kontakt na adres: dofinansowania@high.com.pl

 

Zachęcamy również do odwiedzin i polubienia naszego Profilu Facebook