Strefa Kursanta » English Course » Facebook » ul. Chwaliszewo 76, Poznań bok@high.com.pl 61 670 38 70 | 664 322 953

PKK – Profil Kandydata na Kierowcę

PKK – co to takiego?

Ustawa o kierujących i rozporządzenia wykonawcze wprowadzają pojęcie PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ.

Od 19 stycznia 2013 roku każda osoba, która będzie chciała uzyskać jakąkolwiek kategorię prawa jazdy (nawet jeżeli posiada już prawo jazdy i chce rozszerzyć jego zakres) będzie musiała rozpocząć od wizyty we właściwym dla siebie starostwie i pobrać PKK – Profil Kandydata na Kierowcę. Będzie to ciąg znaków z postaci specjalnego kodu, który zostanie wygenerowany dla kursanta.

Posiadanie Profilu kandydata na kierowcę pozwoli na zgłoszenie się do ośrodka szkolenia kierowców, który na podstawie podanego kodu będzie mógł rozpocząć prowadzenie szkolenia, jednocześnie otrzyma z systemu komplet informacji dotyczących zgłaszającej się na kurs osoby.

W systemie teleinformatycznym będą znajdowały się wszelkie informacje dotyczące osoby szkolonej, łącznie z przebiegiem całego procesu szkolenia.

Po zakończeniu kursu i zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu wewnętrznego profil osoby szkolonej zostanie zaktualizowany przez OSK i przekazany do właściwego WORD. W ten sposób kursant będzie mógł zapisać się na egzamin państwowy.

Zauważcie, że od momentu wprowadzenia nowych przepisów i PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ kończy się epoka przekazywania papierowych dokumentów między kursantem – OSK – WORD i wydziałem komunikacji.