Strefa Kursanta » English Course » Facebook » ul. Chwaliszewo 76, Poznań bok@high.com.pl 61 670 38 70 | 664 322 953

Odszkodowanie – kalkulacja

Masz problem z odszkodowaniem?

Uważasz, że kwota wyliczona przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest zbyt niska? Ubezpieczyciel wymaga od Ciebie tzw. „faktur źródłowych” za naprawę?

Obecnie większość szkód komunikacyjnych wyceniana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy wykorzystaniu programu Audatex, który pozwala szczegółowo wycenić naprawę pojazdu na podstawie operacji technologicznych podawanych przez producentów pojazdów przy uwzględnieniu specyfiki lakierowania danego pojazdu oraz kosztów części zamiennych. Większość osób jednak wie, że kwoty wyliczane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach tzw. kalkulacji dla klienta są dalekie od tego ile naprawa pojazdu kosztuje w warsztacie i bardzo dalekie od naprawy w warsztacie autoryzowanym lub stosującym najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie naprawy.

Co zrobić kiedy kwota wyliczona przez ubezpieczalnię jest za niska?

Należy zwrócić się do rzeczoznawcy samochodowego i poprosić o przeprowadzenie oględzin pojazdu, weryfikację dokumentacji szkody i sporządzenie opinii techniczno-ekonomicznej zawierające wyliczenia dot. rzeczywistych kosztów naprawy. Certyfikowany rzeczoznawca wykorzysta również program obliczeniowy (najczęściej ten sam co ubezpieczalnia) lecz wyliczona przez niego kwota odszkodowania z reguły będzie o ok. 40% wyższa niż pierwotnie proponowana klientowi. Skąd taka różnica? Firmy ubezpieczeniowe standardowo zaniżają w kalkulacjach koszty robocizny, części zamiennych oraz najczęściej uwzględniają tzw. „zamienniki”. Należy pamiętać, że w przypadku szkody likwidowanej z OC w większości przypadków mamy bezwzględnie prawo wykorzystania podczas naprawy części oryginalnych producenta.

Co zyskam korzystając z usług rzeczoznawcy?

W mojej kancelarii przygotowujemy opinię dla klienta z którą można udać się w pierwszej kolejności do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli ta procedura nie przyniesie oczekiwanych efektów sporządzona opinia jest dobrą podstawą do przygotowania pozwu i wystąpienia na drogę sądową. Wszelkie opinie sporządzane przeze mnie są dodatkowo weryfikowane przez Instytut Techniki Motoryzacyjnej co sprawia, że stanowią bardzo rzetelny materiał dowodowy.

UWAGA! Firmy ubezpieczeniowe często uzależniają wypłatę odszkodowania od przedstawienia tzw. faktury źródłowych. W przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy nie mają do tego żadnego prawa, m.in. na tajemnicę handlową obowiązującą powszechnie. Mało tego – odszkodowanie wypłacane przez firmę ubezpieczeniową zgodnie z prawem stanowi odzwierciedlenie w pieniądzu strat jakie poniósł posiadacz pojazdu na skutek zaistniałego wypadku. Poszkodowany nie ma jednak obowiązku naprawy pojazdu, zaś mimo tego odszkodowanie musi zostać wypłacone w pełnej kwocie.

Zapraszam Państwa do korzystania z usług Kancelarii Rzeczoznawcy Samochodowego w Poznaniu. Przygotowanie opinii w sprawie kosztów naprawy najczęściej stanowi niewielką część kwoty, która należna jest poszkodowanemu w ramach odszkodowania komunikacyjnego.

Przeczytaj również: Pojazd wart mniej po naprawie

Kontakt

Marcin Kukawka, tel. 694 300 255.

W przypadku konieczności kierowania sprawy na drogę sądową współpracuję z kancelarią adwokacką, której jedną ze specjalizacji sią sprawy wypadków komunikacyjnych i odszkodowań. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.kancelariaadwokacka.poznan.pl