Strefa Kursanta » English Course » Facebook » ul. Chwaliszewo 76, Poznań bok@high.com.pl 61 670 38 70 | 664 322 953

Kursy z dofinansowaniem

 

 

Wartość dla przedsiębiorcy i pracowników!

Kurs prawa jazdy z dofinansowaniem to oferta dla przedsiębiorców, którzy chcą umożliwić rozwój swoim pracownikom. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na skierowanie pracowników lub zleceniobiorców na kurs prawa jazdy jest premiowany zwrotem ze środków UE w wysokości 70 lub 80% poniesionych kosztów. W projekcie udział może wziąć również sam przedsiębiorca – właściciel firmy.

 

prawo jazdy z dofinansowaniem kalkulacja

 

Warunki oferty

Warunki oferty Kurs prawa jazdy z dofinansowaniem są bardzo proste i przejrzyste. Z oferty mogą skorzystać firmy z terenu miasta Poznania oraz ich pracownicy i współpracujący z nimi zleceniobiorcy. Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wynosi do 4.000 zł, zaś maksymalna kwota na całe przedsiębiorstwo to 40.000 zł. Przedsiębiorca otrzymuje ustalany z Operatorem stopień zwrotu, który dla mikro przedsiębiorstw wynosi 80% kosztów, dla małych przedsiębiorstw 70% kosztów.

Przedsiębiorca zapisując siebie lub pracownika na kurs prawa jazdy w ramach projektu ponosi maksymalnie 20 – 30% kosztów kursu, pozostała kwota jest dofinansowana ze środków UE w ramach projektu Usługi Rozwojowe WARP Poznań.

 

prawo jazdy z dofinansowaniem dla kogo

 

 

Warunki uczestnictwa – kto może wziąć udział?

  • Przedsiębiorca musi prowadzić działalność na terenie miasta Poznania od co najmniej 6 miesięcy lub oddział firmy na terenie miasta Poznania od co najmniej maja 2021 roku
  • Uczestnikiem mogą być pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę (co najmniej 1/2 etatu), umowę zlecenia (wykonujący co najmniej 80 godzin w miesiącu – weryfikowane na podstawie oświadczenia). Uczestnikiem może być też sam przedsiębiorca (właściciel).
  • UWAGA! Osoba zatrudniona na umowę zlecenia NIE MOŻE prowadzić równolegle własnej działalności gospodarczej!

 

Warunki uczestnictwa – gwarancja dotacji

Przedsiębiorca, który zgłosi siebie lub pracowników na szkolenia w pierwszej kolejności otrzyma umowę od Operatora. W umowie znajduje się PROMESA, która gwarantuje wypłatę środków dofinansowania, po zrealizowaniu szkolenia. Z umowy i promesy jednoznacznie wynika koszt szkolenia oraz koszt przyznanego dofinansowania dla przedsiębiorcy.

 

prawo jazdy z dofinansowaniem rozliczenie

 

 

Płatności za kurs, kiedy przedsiębiorca otrzymuje zwrot?

Płatność za kurs wykonuje przedsiębiorca na podstawie wystawionej przez HigH Szkołę Jazdy faktury – przed rozpoczęciem szkolenia, ale po otrzymaniu promesy od Operatora. Po zakończeniu kursu prawa jazdy (zaliczenie egzaminu wewnętrznego przez uczestnika) przygotowujemy dokumenty rozliczeniowe i wówczas składany jest wniosek do Operatora o zwrot – zgodnie z promesą. Operator dokonuje wypłaty środków, przeciętnie w okresie ok. 2 tygodni od daty złożenia dokumentów rozliczeniowych.

Uczestnik kursu we własnym zakresie ponosi opłatę za badania lekarskie, egzamin państwowy i wydanie prawa jazdy.

Dofinansowanie jest wypłacane już po zakończeniu kursu – nie jest konieczne oczekiwanie na zaliczenie egzaminu państwowego czy też wydanie prawa jazdy.

 

 

 

Zapisy – jak rozpocząć procedurę?

Pracownicy HigH Szkoła Jazdy pomagają w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej oraz rozliczeniowej. Każdy przedsiębiorca i uczestnik osobiście podpisuje przygotowane przez Operatora dokumenty, po wcześniejszym zapoznaniu się z ich treścią. Obsługa HigH Szkoła Jazdy pilotuje zarówno proces składania wniosku jak również przebieg kursu. Bardzo ważne jest, aby uczestnik i przedsiębiorca dopilnowali odgórnie narzuconych terminów realizacji kursu. Szkolenie rozpoczyna się najczęściej ok. 1,5 – 2 miesięcy od chwili zgłoszenia do projektu i czas na realizację kursu wynosi ok. 8 – 10 miesięcy.

 

Aby zgłosić firmę i pracowników do projektu należy:

 

  1. WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSIĘBIORCY
  2. WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACOWNIKA  – dla każdego uczestnika oddzielnie

 

Jakie kursy realizujemy z dofinansowaniem?

W ramach projektu z dofinansowaniem realizujemy następujące kursy prawa jazdy:

 

Po otrzymaniu zgłoszenia z w/w formularzy pracownicy HigH Szkoła Jazdy przystępują do przygotowania dokumentów zgłoszeniowych. Mogą się również kontaktować z przedsiębiorcą lub uczestnikiem celem ustalenia szczegółów. Po przygotowanie umowy zaprosimy uczestnika do siedziby HigH Szkoła Jazdy na podpisanie dokumentów.

 

 

FACEBOOK HIGH SZKOŁA JAZDY

Zajrzyj na nasz serwis Facebook.com dla HigH Szkoła Jazdy. Tam publikujemy najnowsze informacje dotyczące szkoleń.

 

FACEBOOK HIGHLINER PREMIUM AUTOBUS

Jeżeli potrzebujesz wynająć komfortowy autobus do przewozu do 16 osób, lub chcesz wziąć udział w wyjeździe zorganizowanym, koniecznie zajrzyj do naszego serwisu HIGHLINER PREMIUM AUTOBUS.