Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Profesjonalne szkolenia kierowców

Kursy z dofinansowaniem projekt 2024

WARP Sp. z o.o. informuje o tym, że w najbliższym czasie rozpocznie się nabór do nowego projektu „Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu”. Obecnie dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania, ale pierwszy nabór powinien rozpocząć się do końca marca 2024. Znane są już również ogólne założenia dotyczące projektu – najważniejsze wskazujemy poniżej:

  1. W kursach z dofinansowaniem będą mogli brać udział przedsiębiorcy (samozatrudnieni) lub pracownicy małych, mikro i średnich przedsiębiorstw z powiatów Miasto Poznań, powiat poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski (subregion poznański).
  2. Jeżeli w kursie z dofinansowaniem bierze udział pracownik firmy to dotację otrzymuje firma – czyli przedsiębiorca jest stroną umowy z WARP dla swojego pracownika.
  3. Dotacja będzie wynosiła 65 – 70% kosztów usługi, nie więcej jak 4.000 zł / osobę (uczestnika) i maksymalnie 40.000 zł na jedną firmę.
  4. W kursach z dotacją mogą brać udział osoby pełnoletnie – czyli realizujemy w ten sposób kursy prawa jazdy kategorii A, A2, B, C, C+E oraz D1 lub D.

 

W HigH Szkoła Jazdy, podobnie jak w latach poprzednich, będziemy realizować kursy prawa jazdy z dofinansowaniem. Obecnie nie są jeszcze znane szczegółowe wytyczne, ale możemy już wskazać na pewne czynności, które osoba zainteresowana udziałem w kursie może załatwiać już teraz. Gdyby nawet doszło do sytuacji, że dotacja nie zostanie przyznana, załatwione formalności pozwolą na odbycie kursu prawa jazdy.

 

Jak zgłosić się na kurs z dofinansowaniem?

Obecnie opublikowaliśmy formularz, w którym zbieramy dane o osobach zainteresowanych. Pamiętaj, że najbliższy projekt kierowany jest do przedsiębiorców oraz ich pracowników. Jeżeli prowadzisz działalność to załatwisz wszystko bez większych problemów. Jeżeli pracujesz w jakiejś firmie upewnij się, że Twój pracodawca będzie brał udział w procesie uzyskania dotacji (głównie sprowadza się to do przekazania danych firmowych, podpisania przygotowanych dokumentów oraz udostępnienia wymaganych dokumentów z ZUS).

Wypełnij WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Po uzyskaniu od Ciebie danych poinformujemy Cię, o rozpoczęciu projektu i jego warunkach. Przeczytaj poniżej co możesz załatwiać już teraz, aby później sprawnie zrealizować kurs z dofinansowaniem.

 

Co można załatwiać już teraz, przed rozpoczęciem naboru?

  1. Wizyta w BOK HigH, celem uzyskania skierowania na badania lekarskie i uruchomienia platformy do nauki części teoretycznej. Osoba zainteresowana wnosi opłatę wynoszącą 200 zł (dla kat. A, A2, B) lub 250 zł (dla kat. C, C+E, D) za wydanie skierowania na badania i uruchomienie platformy szkoleniowej.
  2. Po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego należy udać się do Wydziału Komunikacji (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) i uzyskać PKK (Profil Kandydata na Kierowcę wybranej kategorii)
  3. Nauka przy wykorzystaniu uruchomionej platformy umożliwia przygotowanie się do egzaminu państwowego teoretycznego. Po uzyskaniu PKK można samodzielnie umówić się w WORD na egzamin teoretyczny państwowy. Należy zdać egzamin i wówczas oczekiwać na możliwość rozpoczęcia jazd – w ramach kursu z dofinansowaniem.

Usługi oferowane w BUR przez HigH skonstruowane są tak, że uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego – państwowego umożliwia przystąpienie do kursu i rozpoczęcie jazd. Dlatego warto powyżej opisane punkty 1 – 3 załatwić już teraz i oczekiwać na nabór do projektu.

 

Co, jeżeli nie otrzymam dotacji?

Wydane 200 zł / 250 zł to opłata za badania lekarskie i dostęp do platformy e-learningowej z teorią dla prawa jazdy. Uzyskanie PKK i zdanie egzaminu teoretycznego otwiera dalszą drogę do prawa jazdy. Jeżeli z jakiegoś powodu nie uzyskasz dotacji lub zrezygnujesz teraz z odbywania kursu z dofinansowaniem, załatwione PKK oraz egzamin teoretyczny zachowają swoją ważność. W przyszłości będziesz mógł/a wykorzystać je, aby odbyć kurs prawa jazdy wybranej kategorii. Jednym słowem nic nie tracisz, nawet jeżeli nie przystąpisz do projektu.

 

Czy HigH będzie pomagać w załatwieniu formalności związanych z otrzymaniem dotacji?

Oczywiście, że tak. Będziemy pomagać na tyle, na ile pozwolą ogólne zasady ustalone przez instytucje obsługujące projekt i udzielające wsparcia. Po opublikowaniu dokumentacji projektowej będziemy mogli ustalić ścieżkę postępowania dla osób, które są zainteresowane kursem z dofinansowaniem w HigH Szkoła Jazdy.

 

Tutaj wypełnij WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

 

UWAGA! Wypełnienie formularza NIE GWARANTUJE udziału w projekcie. Wypełnienie formularza pozwoli nam wysłać do Państwa informację o tym, że projekt rusza i przekazać warunki udziału oraz informację o formalnościach, których należy dopełnić. Oczywiście pracownicy HigH Szkoła Jazdy będą pomagać przy załatwieniu formalności, w takim zakresie w jakim będzie to możliwe.